Materials

« Older Entries 
 Newer Entries »

Knight, A. (2003). The Hollywoodisation of war: the media handling of the Iraq War. Global Media Journal, Vol. 2(3).

This article is about the different propaganda techniques the Bush administration used, to manipulate the global coverage of the Iraq war. The author uses different articles to get an overview of all different propaganda techniques the American government used. Knight named the militairy PR the “Hollywoodisation of war”. Knight (2003) especially focusses on the internet as [...]

Author: Merel Nooij
Posted on: March 12, 2011
Tags:

Humanitarian Crises: What Determines the Level of Emergency Assistance? Media Coverage, Donor Interests and the Aid Business

Olsen, Carstensen & Høyen (2003) Humanitarian Crises: What Determines the Level of Emergency Assistance? Media Coverage, Donor Interests and the Aid Business. Disasters, 2003, 27(2): 109–126.
This study investigates which factors affect the volume of emergency assistance at an humanitarian crisis. Olsen et al. (2003) have compared different crisis. They have found that the intensity of [...]

Author: Chantal Pesch
Posted on: March 10, 2011
Tags:

NGOs in India’s elite newspapers: a framing analysis

De Souza, R. (2010). NGOs in India’s elite newspapers: a framing analysis. Asias Journal of Communication, 20(4), pp. 477-493.
This study tries to give an answer on the question: ‘How are NGOs framed in the Indian Media?’ De Souza (2010) points out that it is important to look at the media because public legitimacy can have [...]

Author: Chantal Pesch
Posted on: March 10, 2011
Tags:

When NGOs go global: competition on international markets for development donations

Aldashev, G. & Verdier, T. (2009). When NGOs go global: competition on international markets for development donations. Journal of International Economics, 79, pp. 198-2010.
In this study the authors pointing out that NGOs are becoming multinational entities. Recently NGOs raised funds in the countries where they had been founded, nowadays they heavily rely on raising funds [...]

Author: Chantal Pesch
Posted on: March 10, 2011

Benford, R. D. & Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: an overview and assessment. Annual Review of Sociology, 26, 611-639.

Benford & Snow (2000) onderzoeken de bruikbaarheid van literatuur over framing om de social movement dynamieken te begrijpen. Eerst wordt bekeken hoe collective action frames geconceptualiseerd zijn en vervolgens onderzoeken ze de literatuur over framing dynamieken en processen. Ze sluiten af met een uitwerking van de gevolgen van framing processen voor andere bewegingsprocessen. De methode [...]

Author: Anne
Posted on: March 10, 2011
Tags:

El-Nawaway, M. & Powers, S., (2010). Al-Jazeera English; a conciliatory medium in a conflict-driven environment? Global Media and Communication, 6(1), pp. 61-84.

El-Nawawy & Powers (2010) suggereren dat Al-Jazeera English een alternatieve vorm van journalistiek aanbiedt. In tegenstelling tot andere nieuwszenders zou Al-Jazeera English culturele stereotype attitudes niet aanwakkeren of aanmoedigen. Hierbij kijken zij naar de verzoenende functie die media, en in het specifiek Al-Jazeera, kunnen hebben. Oftewel of de media het publiek bij elkaar kan brengen [...]

Author: Anne
Posted on: March 10, 2011
Tags:

Nisbet, E. C., Nisbet, M. C., Scheufele, D. A. & Shanahan, J. E. (2004). Public diplomacy, television news, and muslim opinion. International Journal of Press/Politics, 9(2), pp. 11-37.

Nisbet et al. (2004) onderzoeken of televisieberichtgeving bijdraagt aan anti-Amerikaanse opvattingen. De impact van televisienieuws wordt onderzocht aan de hand van gegevens uit enquetes uit negen overwegend islamitische landen.Het onderzoek van Nisbet et al. (2004) is relevant voor mijn onderzoek omdat de invloed van Westerse media in overwegend islamitische landen beschreven wordt. Dit betekent dat [...]

Author: Anne
Posted on: March 10, 2011
Tags:

Norris, P., Kern, M & Just, M. R. (2003). Framing terrorism: the news media, the government, and the public. New York: Routledge.

Norris et al. (2003) zijn editors van verschillende hoofdstukken van het boek Framing terrorism: the news media, the government, and the public. In het boek wordt ingegaan op het verkrijgen van terrorisme frames, het vergelijken van de terrorisme frames en de reacties van het publiek hierop. Dit boek is voornamelijk relevant vanwege hoofdstuk 7 uit [...]

Author: Anne
Posted on: March 10, 2011
Tags:

Zayani, M. & Ayish, M. I. (2006). Arab satellite television and crisis reporting; covering the fall of Baghdad. International Communication Gazette, 68(5-6), pp. 473-497.

In het artikel van Zayani & Ayish (2006) wordt ingegaan op de rapportage over de oorlog in Irak. Er is middels een literatuurstudie onderzocht vanuit welk perspectief Al-Jazeera, Al Arabiya en Abu Dhabi Channel het nieuws over de oorlog in Irak berichtte. Dit onderzoek kan inzichten geven over hoe ik de resultaten van mijn eigen [...]

Author: Anne
Posted on: March 10, 2011
Tags:

Holland Doc: Rwanda Princess

Op donderdag 9 december 2010 was de documentaire Rwanda Princess te zien. 
Rwanda Princess (2010) van Britta Hosman is de reconstructie van een uitzonderlijk levensverhaal en de geschiedenis van het Rwandese koningshuis. Joss Umuganwa groeit op in Uganda en leidt een ogenschijnlijk gewoon Afrikaans leven totdat op haar vijftiende het bezoek van een onbekende vrouw haar [...]

Author: Chantal Pesch
Posted on: March 7, 2011
Tags:
« Older Entries
Newer Entries »