ANGRY

In het Nederlands Fotomuseum is van 22 januari 2011 tot 13 juni 2011 de tentoonstelling ANGRY te zien. Hierin wordt gekeken naar radicalisering onder jongeren en gezocht naar antwoorden op deze vragen vanuit drie perspectieven: kunstenaars, de media en jongeren zelf.