A Comparative Framing Analysis of Embedded and Behind-the-Lines Reporting on the 2003 Iraq War

Cooper, S.D., & Kuypers, J.A. (2005). A Comparative Framing Analysis of Embedded and Behind-the-Lines Reporting on the 2003 Iraq War. Qualitative Research Reports in Communication, 6(1), 1-10.

Hoe sterk is de invloed van embedded journalistiek geweest op de beeldvorming over de Irak-oorlog in 2003? Via een vergelijkende ‘framing’ analyse zijn 66 stukken uit twee Amerikaanse kranten geanalyseerd. Zijn er verschillen in embedded en nonembedded journalistieke stukken, en zijn deze verschillen te verklaren aan de hand van communicatiewetenschappelijke ‘framing’ en ‘agenda-setting’ theorieën?