Embedded Versus Unilateral Perspectives on Iraq War

Fahmy, S., & Johnson, T.J. (2007). Embedded Versus Unilateral Perspectives on Iraq War. Newspaper Research Journal, 28(3), 98-111.

Embedded journalisten neigen postiever nieuws over de Irak-oorlog in 2003 te schrijven in vergelijking met nonembedded journalisten. Via een openvraag internetenquĂȘte zijn de meningen van 159 embedded en nonembedded journalisten onderzocht die hebben gewerkt tijdens de inval van Irak. Hoe ervaren embedded journalisten hun eigen verhaal anders dan die van nonembedded journalisten, en vice versa. Via een kwalitatieve tekstuele inhoudsanalyse werden de antwoorden op deze vragen geanalyseerd. Kunnen embedded journalisten zelf de schuld worden gegeven van het verschil in verslaggeving, of zijn er andere mediafactoren die een rol hebben gespeeld?