Embeds’ Perceptions of Censorship: Can You Criticize a Soldier Then Have Breakfast With Him in the Morning?

Fahmy, S., & Johnson, T.J. (2009). Embeds’ Perceptions of Censorship: Can You Criticize a Soldier Then Have Breakfast With Him in the Morning? Mass Communication and Society, 12, 52-77.

Kwamen beperkingen in persvrijheid in de Irak-oorlog in 2003 voort uit restricties opgelegd door het leger, of voort uit de pers zelf, gestuurd door het vervullen van hun rol als embedded journalist? Via een enquête is de ervaring over persvrijheid van 159 embedded journalisten onderzocht. Tevens is gekeken naar de voorspelbaarheid over het idee van persvrijheid van deze journalisten aan de hand van demografische eigenschappen, ideologieën en attitudes, achterhaald via onder andere brongebruik en politieke voorkeur. Zagen embedded journalisten zelf kwaad in de samenwerking met het leger; ervoeren zij censuur?